Mapa okolí Staré Říše na Moravě

Za povšimnutí stojí město Telč a obce Nová Říše a Bohuslavice.


Plán obce Stará Říše na Moravě a jejího okolí

1) dům Václava Floriana
2) dům Magdaleny Křenkové {místo narození Josefa Floriana}
3) dům Jana Floriana {otce Václava Floriana}
4) Florianova vila {dnes zde žije jeho syn Gabriel Florian}
5) dům Josefa Floriana

zpět