Vojtěch Cirus

 

Keramická dílna a výtvarný ateliér manželů Bartoňových

(Interview)

 

Motto:  Já sbírám parte. Přídeš mi na funus kdybych umřel jo! Co je to za ženskou, když nemá žádný kozy. Tak jsem jim řekl, že jí nechci.

(pan Bartoň o Karlu N.)       

      

Manželé Bartoňovi jsou mladí perspektivní umělci, kteří utíkají z šedi města

do Nové Říše . Zde pracují na svých dílech. A to byl také důvod naší návštěvy. Byl jsem vlídně přijat a bylo mi odpovězeno na všechny kladené otázky.

 

Otázky na pana Bartoně: (ateliér Nová Říše)

 

-Pane Bartoň, kdy jste začal s tvorbou obrazů?

>To je již velice dávno. Maloval jsem, ještě když jsme bydleli ve městě.

 

-Projevil se ještě u někoho ve vaší rodině umělecký talent?

>Toho si vědom nejsem.

 

-Co Vaše obrazy vyjadřují?

>Některé jsou snad humorné. Lidé se smějí. Hodně maluji portréty. I krajiny, …někdy.

 

 

 

 

 

-Vidíte v malbě obrazů perspektivu?

>Ano, zatím ano. Plánuji hodně výstav a hodně jsem jich již uskutečnil. Třeba nyní byla větší výstava v Českých Budějovicích. Úvodní slovo má většinou, a ani teď tomu nebylo jinak, Ivan M. Jirous – Magor. Často mě navštěvuje doma.

 

-Získáváte od přátel podporu k tvorbě?

>Ano, podpory od přátel si velice cením.

 

-Je pro Vás i manželka oporou?

>Ano, já jí snad také v její práci.

 

-Kolik jste již stihl namalovat obrazů?

>To přesně nevím, možná 200.

 

-Jak dlouho malujete jeden obraz?

>Dva dny nebo dva roky! To je opravdu různé. Některý obraz musím třeba desetkrát přemalovat.

 

-Jaké způsoby malby uplatňujete nejčastěji?

>Hodně maluji olejem, ale i temperami.

 

Otázky k paní Ireně Bartoňové: (dílna Červený Hrádek)

     

      -Pracujete na tvorbě keramiky sama?

      >Většinou ano, ale i manžel někdy pomáhá.

 

      -Jak hluboko sahají kořeny Vaší rodiny do tohoto kraje?                                         

      >Nesahají vůbec. Přistěhovali jsme se sem před šesti lety. Obec nám              

      pronajala i hospodu vedle, kterou jsme nějaký čas provozovali.

 

      -Je o Vaše výrobky zájem?

      >Zatím ano, ale s prodejem jsou samozřejmě spojeny i problémy.

    

      

 

      -Jakým způsobem je prodáváte?

      >Často komisním prodejem. Přímo v dílně jen málokdy.

 

      -Naplňuje Vás zcela tato práce?

      >Zcela ne. Připadá mi dost monotónní. Ráda bych dělala náročnější výrobky

      než hrnky. Za to mi však bohužel nikdo nezaplatí.

 

      -Kolik hodin denně strávíte prací?

      >Řekla bych, že asi tak 3-4 hodiny.

 

      -Jaké jsou Vaše keramické techniky?

      >Používám téměř všechny dostupné. Pálím hrnky i bez glazury.

 

     

 

      -Myslíte, že jsou zde spokojené i vaše děti?

      >Rozhodně.

 

      -Našla jste vzor v paní Marii Lampérové?

      >Myslím, že částečně ano.